Wednesday, February 18, 2009

Memahami itu tunjang kehidupan

Adalah amat disesali kerana kita tak faham sesuatu...kerana tiada ilmu?tiada pendidikan yang menjurus kepada kefahaman tersebut?tiada panduan?tiada pendedahan?tidak mencari kefahaman?tidak mahu faham?....sombong dan ego?buat buat tidak faham? dan berbagai alasan lagi....

Justeru, sering kita diketemukan dengan perkataan tidakkah kamu mengetahui, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu memerhati, tidakkah kamu berfikir, didalam wahyu yang Allah swt turunkan dan dijadikan panduan mahupun bacaan (semata2) iaitu Alquran al Karim....hampir di setiap surah Allah mempersoalkan kepada manusia tentang konsep dan aspek asas tunjang ilmu iaitu memahami atau mengetahui...memahami dan mengetahui ialah satu proses yang tidak mungkin terhenti sampai bila bila sehingga kita menemui Sang Pencipta....ia ialah proses berterusan tanpa henti...kegagalan memahami konsep memahami dan mengetahui akan merencatkan pemikiran, memesongkan akidah, membuat keputusan salah, membutakan hati, menjerumuskan diri ke jurang yang hina....lebih hina dari binatang....

Apabila kita memahami dengan sebenar2nya kefahaman dan pengetahuan berdasarkan dan berpandukan ilmu yang bersumber dari Alquran dan As Sunnah..maka kita tidak akan terpesong dari jalan yang lurus...faedahnya, kita akan dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan sebaik baiknya, keteraturan hidup samada secara sendiri, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara akan pasti teratur....samada berpolitik, bermuamalah dan bersosial akan berjalan dengan sebaik baiknya....
Post a Comment